دانشگاه

خبریاسوج

ابطال 239 کارت به دلیل عدم فعالیت در حمل و نقل عمومی

 

فرماندار بویر احمد از بخشداری ها خواست که با هماهنگی دهیاران و شوراهای اسلامی رانندگان متخلفی را را که علی رغم دریافت سهمیه بنزین تاکسی اقدام به حمل و نقل بین روستا ها نمی کنند جهت ابطال کارت آنها معرفی نمایند. پرویز رضایی افزود: تا کنون از 12 هزار کارت صادر شده تعداد 239 کارت به دلیل عدم فعالیت در حمل و نقل عمومی ابطال شده است. معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری بویر احمد  با اشاره به افزایش تعداد سفرها نسبت به سال گذشته ، بر نامه ریزی دقیق در بخش های مختلف را لازمه پاسخگویی به انتظارات مردم در حوزه حمل و نقل عنوان کرد و گفت: ضعف نظارت در حوزه حمل و نقل عامل مهم گریز از قانون توسط رانندگان مسافر بر شخصی است. معاونت راهور نیروی انتظامی گزارشی از آخرین وضعیت ابطال کارت سوخت خودرو های عمومی ارائه و با اشاره به تخلفات رانندگان گفت: آمار ابطال کارت سوخت در مقایسه با تعداد کارت های صادر شده بسیار کم است. سرهنگ حسینی علت این امر را عدم معرفی رانندگان متخلف توسط دهیاران و شهرداران اعلام کردو خواستار همکاری بیشتر این مسئولان شد. پرویز رضایی ازسازمان آموزش و پرورش شهرستان بویر احمدخواست؛ در اجرای ماده 18 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل نسبت به رفع مشکلات سازمان اتوبوسرانی از جمله نداشتن معاینه فنی سرویس مدارس ، نداشتن کارت صلاحیت رانندگان، دفترچه اتوبوسرانی، برچسب سرویس مدارس با هماهنگی سازمان های مربوطه اقدام نمایند.وی بخشداریهای سطح شهرستان را موظف کرد از طریق دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها لیست خودروهایی که در طرح ساماندهی کارت سوخت دریافت نموده ولی کار حمل و نقل روستاها را انجام نمی دهند را جهت ابطال کارت سوخت به فرمانداری ارسال کنند. فرماندار بویر احمد  مقرر کرد؛در جهت بهبود وضعیت خدمات دهی توسط تاکسی تلفنی ها و نظارت بر عملکرد خودرو هایی که از امتیاز کارت سوخت خودرو های عمومی . همچنین امتیاز دو گانه سوز بودن استفاده می کنند؛سازمان تاکسی رانی به صورت ماهیانه بر اساس فرمت مشخصی گزارش عملکرد هر آژانس را اخذ و بررسی نماید. فرماندار بویر احمد با بیان مشکلات درون شهری و برون شهری بویژه حمل و نقل روستاها خواستار توجه جدی مسئولین ذیربط جهت نظارت دقیق و ساماندهی وضع موجود شد.

900 هزارهکتار عرصه جنگلی در کهگیلویه و بویر احمد

 

سیده سعیده محقق: آب مایه حیات،خاک بستر حیات و هوا مهمترین عامل حیات به شمار می روند ؛در حفظ و بقاء این سه منبع الهی پو شش گیاهی که عمدتا شامل جنگل ها و مراتع می شوند حساس ترین و تعیین کننده ترین نقش را به عهده دارند. منابع طبیعی به عنوان سرمایه و موهبت الهی در دسترس بشر قرار داده شده است؛بدون حفاظت از این سرمایه،توسعه واقعی امکان پذیر نیست.تجربه کشورهای توسعه یافته نشان می دهد یک اقتصاد سالم و صنعت پیشرو و یک کشاورزی پررونق تنها در عرصه زمین های بارور ،در سایه درختان تناور و در هوای پاک و بدون آلودگی میسر است.برای توسعه پایدار در کشور باید در جهت حفظ،احیاءو بهره برداری بهینه از این منابع بیش از پیش کوشید.در غیر این صورت باید شاهد فرسایش روز افزون خاک،بروز سیلاب های ویرانگر ،ورود گل و لای به مخازن سدها ،کمبود آب سالم و آینده ای توام با فقر ،گرسنگی،قحطی و انقراض گونه های گیاهی و جانوری خواهیم بود.مدیر کل منابع طبیعی استان گفت: استان  کهگیلویه وبویر احمد بعداز شمال کشور به عنوان دومین استان از لحاظ پوشش جنگلی و مرتعی شناخته شده که حدود 900 هزار هکتار از عرصه های این استان را عرصه های جنگلی و مرتعی تشکیل می دهد.مهندس تباشیر تصریح کرد: وسعت جنگل ها در جهان 4 میلیلرد هکتارودر ایران در حدود 3/14 میلیون هکتار است.به گفته مدیر کل منابع طبیعی استان ازمهمترین گونه های شناخته شده در جنگل های استان بنه،زبان گنجشک،کیکم،بلوط و ...را می توان نام برد.این مقام مسئول علل تخریب جنگل های استان را:حضور مردم در عرصه های جنگلی و رشد فزاینده جمعیت و وابستگی کامل جنگل نشینان به جنگل .حضور دام مازاد بر ظرفیت در جنگل ها .کمبود سوخت فسیلی و گسترش شهر هاو روستاها و تاسیسات خدمات بین شهری داخل جنگل ها دانست و افزود برای جلوگیری از تخریب بی رویه جنگل های استان باید آموزش هایی در جهت حفاظت و صیانت از جنگل هاو مراتع استان به عموم مردم داده شود. تباشیر ادامه داد:حفظ و توسعه و بهره برداری از منابع باید از طریق مسائل فرهنگی و فرهنگ سازی مورد بررسی قرار گیرد و از این طریق نیز نتیجه مساعدی بدست خواهد آمد.تباشیر در ادامه به وضعیت مراتع استان اشاره کرد و گفت:مراتع استان به لحاظ حفاظت از منابع آب،خاک،تولید علوفه و حفظ محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است. مدیر کل منابع طبیعی استان خاطر نشان کرد: حفاظت از مراتع باید به عنوان یک اصل مهم در آید و همه مردم خود را موظف به صیانت از این منابع بدانند. این مقام مسئول در رابطه با علل تخریب مراتع گفت:عدم تعادل دام و مرتع و چرای مفرط. چرای زود رس و عدم رعایت فصل چرا می تواند از مهمترین علل تخریب مراتع استان باشد.تباشیر شخم مراتع و تبدیل آنها به دیم زار.عدم آگاهی دامداران از اصول صحیح مرتعداری و وابستگی بیش از حد ساکنین حوزه های آبخیز به مرتع؛ را از دیگر علل تخریب مراتع دانست.وی به اقدامات این اداره کل اشاره کردو گفت: اداره کل منابع طبیعی استان برای حفظ و احیاء مراتع برنامه های زیادی را در دستور کار خود دارد؛ که امید است با انجام این برنامه ها تا حدی از تخریب مراتع استان جلوگیری بعمل آید.وی اجرای برنامه های مدیریت چرا و جلوگیری از کوچ زود هنگام. نظارت بر عرصه های مرتعی. اجرای پروژه های نزولات آسمانی همراه با بذر پاشی درسطح استان.حفاظت از ذخیره گاهای مرتعی و حفاظت از گونه های کمیاب مرتعی در مساحتی برابر به 2520 هکتار در سال جاری را از اقدامات این اداره عنوان کردو افزود:با اقدامات انجام شده امیدورایم میزان  تولید علوفه که هم اکنون 315 کیلوگرم در هکتار است به دو یا سه برابر برسد. در ادامه این نشست مدیر کل منابع طبیعی استان به حوزه آبخیز داری پرداخت و عنوان کرد: استان کهگیلویه و بویر احمد چهار حوزه آبخیز بزرگ  بشار با وسعتی معادل 4265 کیلومتر مربع،حوزه آبخیز زهره با وسعت 1910 کیلومتر مربع،مارون با وسعتی بالغ بر 5896 کیلو متر مربع و حوزه آبخیز خیر آباد با وسعت 3620 کیلو متر مربع را در خود جای داده است. وی به وضعیت زمین شناختی استان اشاره کرد و گفت:در این استان عوامل مختلف زیادی مانند شیب زیاد ،وجود سازند های زمین شناسی حساس به فرسایش و عوامل انسانی و عدم رعایت اصول صحیح حفاظت ازمنابع آب و خاک در اجرای پروژه های عمرانی باعث تخریب حوزه های آبخیز شده است. تباشیردر ادامه خاطر نشان کرد: کنترل رسوبات انباشته شده در کنار سد های مارون و کوثر.ذخیره سازی نزولات آسمانی به منظور تقویت سفره های زیر زمینی استان.جلوگیری از فرسایش خاک و تاثیر آن بر کنترل رسوبات از جمله اقداماتی است که اداره کل در بخش حوزه آبخیز استان انجام داد.وی هدف ازانجام این برنامه ها را  کنترل رسوب و سیلاب و فرسایش دانست.مدیر کل منابع طبیعی استان اعتبارات تخصیص داده شده ازمحل اعتبارات ملی را 25 میلیارد ریال.از محل اعتبارات استانی 13 میلیارد ریال و ازمحل اعتبارات خشکسالی 25 میلیارد ریال عنوان کردوافزود:عملیات کنترل رسوب که به صورت بند های خاکی،سنگی ملاتی  در مساحتی برابر با 1033 متر مکعب . و اجرای پروژه های بیولوژیک در 562 هکتاراز جمله اقداماتی بود که اعتبار آنها از محل اعتبارات استانی انجام گرفت. 56 هزارو 136 عملیات مکانیکی نیز حجم عملیاتی است که اعتبار آن از محل اعتبارات ملی صورت گرفته است.

6 میلیارد تومان اعتبار جهت رفع موانع ترافیکی به یاسوج اختصاص داده شد

فرماندار یاسوج اعتبار پیش بینی شده  سال آینده برای حمل و نقل درون شهری را بیش از 6 میلیارد تومان برآورد کرده؛که اکثر این اعتباربه پروژه های رفع ترافیک شهر یاسوج اختصاص داده شد؛در این پروژه ها پنچ مورد زیر گذر شهری پیش بینی شده که در سال آینده اجرای خواهد شد.

پرویزرضایی گفت : تغییرات در خیابان های که مشکل ترافیکی داشته اند ایجاد شده که با این تغییرات این مشکلات تا حدودی کاهش یافته است.این مقام مسئول یاد آور شد: در محدوده فعلی شهر توجهی به ایجاد پارکینگ نشده که هم اکنون با کمک شهرداری یاسوج در حوالی خیابان اصلی شهر پارکینگ های در حال راه اندازی است و تعدادی نیز راه اندازی شد. وی در ادامه گفت : در سال 88 بیش از 60 کیلومتر جاده روستایی آسفالت شده که در پایان یال مالی با توجه به پروژه های در دست اجرا قریب 100 کیلومتر پیشرفت خواهد کرد. به گفته فرماندار شهرستان بویراحمد هم اکنون تمامی روستاهای این شهرستان عملیات جاده سازی انجام شد. رضایی به خشکسالی  های اخیر اشاره کردوگفت: با خشک شدن رودخانه های سطح شهرستان با برنامه ریزی های انجام شده مشکل آبرسانی چندانی نداشته ایم و امید است با بر نامه ریزی های ایجاد شده تمامی روستا های بخش لوداب از نعمت آب سالم و پایدار برخوردار شوند.رضایی خاطر نشان کرد: در مصوبات هئیت دولت 161 روستا مصوب شده که در پایان سال گاز رسانی شوندکه بعضی از این موارد هنوز کار گازرسانی آنها به پایان نرسیده است.

رسانه ها موثرترین و کم هزینه ترین عامل در توسعه فناوری اطلاعات

 

 

مدیر عامل شرکت مخابرات کهگیلویه و بویر احمد گفت: با توجه به توسعه و پیشرفت روز افزون اینترنت و ورود به هزاره سوم وعصر ارتباطات رسانه ها میتوانند موثر ترین و در عین حال کم هزینه ترین عامل در توسعه فناوری اطلاعات باشند.سید احمد نجفی افزود :امروزه با وجود ابزارها و تکنولوژیهای روز ارتباطی خبر نگاران می توانند در کار خود موفق تر باشند.به گفته نجفی استفاده از روشهای قدیمی بر ای ثبت خبر ها نظیر نوشتن،ضمن لطمه به اهمیت سرعت انتشارهبر باعث از بین رفتن دقت می شود از این رو شایسته است خبرنگاران علاوه بر مجهز بودن به امکانات روز ارتباطی مهارت کافی نیز دراستفاده از کاربر های متنوع این دستگاه ها داشته باشند.این مقام مسئول اظهار داشت:بسیاری از مقالات و مطالب خبری مربرط به دستگاه ها ،شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی امروزه به صورت مجازی کامل و آماده،لحظه به لحظه بروز می شود به همین خاطر خبر نگار به جای هدر دادن زمان زیادی از وقت خود برای نوشتن این مطالب ،آنهارا با امکانات نوین ارتباطی در کمترین زمان ممکن دریافت کند.نجفی اظهار داشت:استفاده از کاربردهای متعدد گوشی های همراه و تکنولوژیپست الکترونیکی می تواند می تواند خبر نگار را در کار خبری خود از نظر توجه،دقت و سرعت موفق کند.

نجفی ادامه داد:وسعت و سرعت امکانات در توسعه و تجهیز شبکه های ارتباطی از جمله دفاتر روستای و شبکه پیشخوان دولت در دستگاه های اجرایی در این استان از مهمترین مواردی است که جا دارد اصحاب رسانه روی آن فرهنگ سازی کنند.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم دی ۱۳۸۸ساعت 16:19  توسط سارا محقق  |